Bij verdeling van de echtelijke woning ook goed letten op de afwikkeling van de hypotheekschuld

13 februari 2017

In geval van echtscheiding wordt de echtelijke woning ofwel verkocht door de beide echtgenoten, ofwel toegedeeld aan een van de echtgenoten.

Bij verkoop is de situatie relatief eenvoudig, de verkoopopbrengst wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen en een eventuele netto opbrengst wordt tussen de echtgenoten verdeeld. Is er echter sprake van een restschuld kan de bank ieder van de beide echtgenoten voor het geheel aansprakelijk stellen voor het tekort, dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Bij toedeling van het huis aan een van de echtgenoten is niet automatisch de hypotheekschuld geregeld. De hypotheekbank kan nog steeds de beide echtgenoten voor het geheel aansprakelijk stellen voor de betaling van de rente en de eventuele aflossing. Om een en ander goed te regelen dient aan de bank verzocht te worden dat de echtgenoot die geen eigenaar meer is van het huis ontslagen wordt van diens hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Dit kan veelal geregeld worden in een overeenkomst met de bank. Uiteraard is de bank alleen daartoe genegen als het inkomen van de echtgenoot-eigenaar voldoende is om de hypotheekschuld alleen te dragen.

 

Indien het inkomen niet voldoende is zal de bank beide echtgenoten als hoofdelijk schuldenaar van de hypotheekschuld blijven handhaven. Dat betekent dat de echtgenoot-niet eigenaar nog steeds door de bank kan worden aangesproken om de rente en eventuele aflossing te betalen. Dat zal met name gebeuren als de echtgenoot-eigenaar diens verplichtingen naar de bank toe niet meer correct nakomt. De echtgenoot-eigenaar is ook aansprakelijk zijn voor een eventuele restschuld als het huis jaren later met verlies wordt verkocht. Tevens kan de echtgenoot niet-eigenaar geen eigen hypotheek aanvragen voor een nieuw te kopen huis, omdat die nog aansprakelijk is voor de hypotheek. Kortom een situatie met nogal wat nadelen voor de echtgenoot niet-eigenaar.

 

Wat als de bank weigert de echtgenoot te ontslaan als hoofdelijk schuldenaar, maar toedeling van het huis wel gewenst is bijvoorbeeld ten behoeve van een goede woonsituatie voor de kinderen? Alsdan is het te adviseren ieder geval elke twee jaar te bekijken of het inkomen van de echtgenoot-eigenaar inmiddels voldoende is om de hypotheek geheel op eigen naam voort te zetten.

Terug naar overzicht

Reageer