In het personen- en familierecht is er uiteindelijk geen winnaar of verliezer maar dienen altijd compromissen worden gesloten die voor beide partijen soms moeilijk te accepteren zijn. Deze compromissen moeten uiteindelijk  werkbaar en acceptabel worden voor alle partijen, inclusief de kinderen, anders kunnen er discussies blijven ontstaan. Ik streef er zodoende naar om een partij dusdanig te begeleiden dat de proceshouding vooraf duidelijk is, het resultaat begrijpelijk en zodoende acceptabel.

 

Voordat ik advocaat werd, heb ik rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In augustus 2004 ben ik beëdigd als advocaat in Haarlem. Ik heb zodoende ruime werkervaring. De reden dat ik advocaat wilde worden, is gelegen in een ideaal. Ik wilde en wil nog steeds mensen de wet en regelgeving uitleggen maar ook voor mensen een weg vinden en banen om hun (juridische) doelen te bereiken op een, volgens de wet, juiste wijze waarbij ik alle belangen van mijn cliënten, maar ook van bijvoorbeeld de betrokken kinderen, in het oog zal houden.

Sinds 2011 ben ik, naast advocaat, eigenaar van Van Haaster & Hes Advocaten in Haarlem. Het ondernemen is een extra leuke uitdaging naast mijn werkzaamheden als advocaat, welke uiteraard nooit hetzelfde zijn en daardoor ook nooit vervelen. Elke zaak is anders en je moet altijd creatief blijven in het bedenken van oplossingen. Juist daar waar de emoties het hoogst opspelen, zoals bij echtscheidingen of omgangsproblematiek,  vraagt de situatie vaak om een creatieve aanpak om toch tot een oplossing te komen.