Echtscheiding en NHG ( Nationale Hypotheek Garantie)

1 februari 2017

Door Felix Timmermans FFP

 

Eén van de voordelen van een hypotheek met NHG is dat er bij echtscheiding  ruimere mogelijkheden zijn om op basis van het inkomen de hypotheek te behouden.

Dit is vooral plezierig als één van de partijen de echtelijke woning wil aanhouden en de hypotheek wil overnemen.

Daarnaast zijn er mogelijkheden (als een pand onder water staat) om een eventueel verkoopverlies kwijt te schelden. Hierdoor kan de woning vaak toch worden verkocht waardoor de afronding van de scheiding niet langer geblokkeerd wordt.

Uiteraard zijn er wel strenge voorwaarden en zal NHG niet zomaar kwijtschelden. Vandaar dat we hieronder een voorbeeld schetsen.

Stel dat man en vrouw besluiten te gaan scheiden: De woning heeft een waarde van ca. € 190.000 en de bestaande hypotheekschuld bedraagt  € 220.000. Bij verkoop zal er dus mogelijk sprake zijn van een restschuld van ca.  € 30.000. De man woont inmiddels samen met een nieuwe partner en wil de oude woning niet overnemen. De vrouw wil de woning wel overnemen maar zij kan slechts € 100.000 hypotheek lenen. Verkoop van de woning lijkt dan de enige oplossing met mogelijk een kwijtschelding van het verkoopverlies.

Echter, stel dat de man op basis van de ruimere inkomensnormen op zijn inkomen € 210.000 kan lenen, dan stelt NHG dat de mogelijke restantschuld geen € 30.000 maar € 20.000 berdraagt ( € 190.000 minus € 210.000). Indien de man en vrouw besluiten om de woning te verklopen dan is de kans groot dat NHG het niet het volledige verkoopverlies zullen kwijtschelden.

Kortom, de ruimere NHG inkomensnormering bij Echtscheiding biedt zeker extra mogelijkheden als één van de partners in het pand wil blijven wonen. Maar kunnen soms ook onvoorrdelig uitpakken…

 

Felix Timmermans FFP

For Finance

 

Terug naar overzicht

Reageer